Home / Vodstvo

Name Position Department

Anka Marinšek Počivavšek

ravnateljica

Nataša Škerget

organizacijski vodja vrtca