Home / Pogosta vprašanja

 
 • Zakaj bi poslala svojega otroka v vrtec montessori?

Večina psihologov in vzgojiteljev se danes strinja, da je najpomembnejši čas v otrokovem razvoju inteligence v času od rojstva do petega leta starosti. Otrok ima v tem obdobju srkajoči um in njegova radovednost nima meja. Če je otrok pravilno obravnavan in stimuliran, otrokov um razvoje obliko učenja, ki mu služi celo življenje. Montessori sistem predšolske izobrazbe velja za enega najbolj učinkovitih in hitro rastočih metod, ki vodijo otroka preko tega zelo kritičnega časa v njegovem življenju.

DSC_4853

 • V čem se vrtec montessori razlikuje od ostalih vrtcev?

V večini vrtcev in šol otroke poučujejo na podlagi vzgojno-izobraževalnih konceptov, ki temeljijo na skupinskem delu, ki ga vodi vzgojitelj ali učitelj. V ustanovah montessori delo poteka spontano, otroci delajo neodvisno in samostojno z več materiali glede na njihove sposobnosti in interese. Otroci so v starostno mešani skupini (1-3 leta, 3-6 let, 6-9 let, 9-12 let, 12-15 let) in svoje znanje s sodelovanjem z drugimi otroki poglabljajo in prenašajo na mlajše.

 • Kaj je metoda montessori?

Montessori metoda je unikaten pristop k učenju in poučevanju. Montessori metoda otroka ne uči koncepta. Okolje je oblikovano tako, da stimulira otrokove čute, zadovoljuje njegovo vedoželjnost in potrebo po učenju spontano, s čim manj posegi odraslega.

 • Kakšen je namen pedagogike montessori?

Glavni namen je razvijanje okolja, v katerem se lahko otrok spontani razvija in postaja neodvisna osebnost. Po besedah Marie Montessori “the child is the father of the man”. Ko se otrok v svoji notranjosti prične razvijati, se njegova ljubezen do življenja in učenja nenehno širi.

 • Kdo je začel in razvil metodo montessori?

Dr. Maria Montessori je pred 100 leti razvila medodo montessori. Bila je prva italijanska zdravnica. Uporabljajoč svojo medicinsko znanje in podlago, je pričela v Rimu opazovati otroke. Na podlagi svojih opazovanj je razvila materiale, otroku prijazno okolje in poudarjala revolucionarno idejo, ki je na prvo mesto postavljala spoštovanje otroka, svobodo izražanja, samoizobraževanje in učenje s pomočjo gibanja in čutov (zaznavanja).

 • Kakšen je razred montessori?

Večina razredov montessori je prilagojenih otrokom in so otrokom prijazni svet. Karkoli je v svetu odraslih lahko razumno pripeljemo in postavimo v razred montessori. Za otroka je svet neobvladljiv, preobsežen in preveč zmeden. Na podlagi pazljive izbire materialov, ki jih za otroka pripravlja učitelj lahko svobodno raziskujejo svet na stopnji razvoja, ki jo razumejo. Materiali in vaje so pripravljeni tako, da stimulirajo samostojno raziskovanje. Pripravljeno okolje stimulira otroka, da raziskuje in dela od v svojem lastnem ritmu od bolj preprostih vaj k boj zapletenim. Na podlagi tovrstnih procesov je zadovoljena otrokova naravna radovednost. Otrok občuti zadovoljstvo, ko odkriva svet okoli sebe. Materiali in kurikulum temeljijo na aktivnostih in dejavnostih praktičnega življenja, zaznavanja, jezika, matematike, geografije, zgodovine, znanosti, umetnosti, glasbe, drame in plesa.

 • Kako otroci sodelujejo v okolju montessori?

Ko otroci postanejo zadovoljni s svojim delom se v njih razvija zaupanje, dobro počutje in samozavest ter postanejo samostojni. S tem se rodi “novi otrok”. Razrede montessori je zelo zanimivo spremljati in opazovati. V njih vlada spoštovanje, ljubezen in sodelovanje med otroci.

 • Kakšna je vloga vzgojitelja montessori?

Montessori učitelj (vzgojitelj) se včasih imenuje Directress, ker usmerja in organizira aktivnosti v razredu. Pazljivo načrtuje okolje na podlagi interesov otrok in otrokom pomaga, da napredujejo od ene aktivnosti k drugi. Učitelj je naučen, da pomaga vsakemu otroku individualno. Otrok lahko izbira med vsemi aktivnostmi, ki jih je sposoben opraviti. Učitelj se umakne, medtem ko otroci delajo, in jim dovoli lastna raziskovanja.

 • Ali s pretirano svobodo ne nastane zmešnjava v razredu?

Koncept svobode v razredu pomeni svobodo znotraj točno določenih meja. Otrok lahko svobodno dela, dokler ne ovira drugih in ne uničuje materiala. Otroci, ki imajo svobodo v svojem delu, so načeloma srečni in zelo zaposleni s svojim delom.

 • Kako se otroci iz vrtca montessori prilagodijo delu v javni šoli?

Otroci iz okolja montessori so zelo prilagodljivi in se brez težav prilagodijo situacijam v javnih šolah. So boljši učenci in študentje, saj svoj čas porabijo bolj produktivno zaradi svoje naravnanosti, pozitivnega odnosa do učenja.

 • Zakaj je priporočeno, da ima otrok izkušnjo z okoljem montessori vsak dan v tednu?

Če otrok obiskuje razred montessori vseh pet dni v tednu, dobi s tem možnost spontanega učenja. Otroci, ki prihajajo in odhajajo v okolje, nimajo te možnosti zadovoljevanja svojih notranjih interesov in potreb.

 • Kako je s socializacijo in skupinskim delom v okolju montessori?

Socializacija je pomemben element v okolju montessori. V razredu so otroci nenehno v stiku, skupaj izbirajo delo in projekte, starejši otroci pomagajo mlajšim. Vsak dan je kakšna skupinska aktivnost in igra zunaj igralnice ali razreda.

 • Za koga je pripravljen pristop montessori?

Metoda montessori je “pristop k učenju in izobraževanju” in je namenjen vsem, ne glede na stopnjo inteligence. Uspešno je bila vpeljana na različnih koncih sveta, v različnih okoljih, med nadarjenimi otroci, povprečnimi otroci in otroci s posebnimi potrebami.

 • Ali so v uporabo metode montessori vključene tudi nove raziskave in teorije s področja vzgoje in izobraževanja?

Montessori ni statičen ali zaprt sistem izobraževanja. Čeprav so se materiali montessori in metoda pokazali kot učinkoviti skozi leta dela, je pristop montessori bolj način in odnos do izobraževanja in otrok kot pa specifična metoda.

 • Kako se izobražujejo vzgojitelji montessori?

Vsak razred vodi vzgojitelj montessori, ki ima diplomo montessori od pooblaščene organizacije montessori (AMS, AMI …). Pomočniki vzgojiteljev so izbrani na podlagi njihove pripadnosti, odnosa do otroka in razumevanja otrokovega razvoja. Velikokrat so v razredu montessori prisotni študentje montessori, ki se na podlagi opazovanj otrok pripravljajo na svoje prihodnje delo.