Home / Zasebni vrtec / Obiski in hospitacije

 

Vrtec Akademija montessori omogoča staršem, strokovnim delavcem, študentom in drugim zainteresiranim hospitacije v starostni skupini 3-6 let.

Pod pojmom hospitacije zajamemo opazovanje dnevnega poteka dela v skupini otrok starosti 3-6 let. Hospitacij se v sistemu javnega šolstva izvajajo predvsem v šolah, zapise o tem najdemo že v 20. stoletju. Skozi leta so se v različnih sistemih razvili različni načini opazovanja, spremljanja pouka in dela v skupini. V sistemu javnega izobraževanja poznamo predvsem ravnateljeve in kolegialne hospitacije, ki jih koristijo kot element profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev, kolektiva in zavodov (vrtca, šole).

Glede na dobro prakso v tujini vrtci montessori spodbujamo hospitacije staršev v skupini. Starši s hospitacijo dobijo vpogled v način dela v okolju montessori in tako enostavneje sprejmejo odločitev o tem, ali je program montessori prava izbira za njihovega otroka.

V okviru svojega dela Akademija Montessori izvaja naslednje oblike hospitacij:

  • hospitacije staršev pred vpisu v vrtec (na željo);
  • hospitacije staršev otrok, ki so vpisani v vrtec (Priporočamo vsaj 2 hospitaciji v obdobju 3 let. S tem starši pridobijo vpogled v delo svojega otroka in globlje razumevanje pedagogike montessori.);
  • hospitacije za študente pedagogike montessori;
  • hospitacije za študente pedagoške in filozofske fakultete.

Vse hospitacije potekajo po predhodnem dogovoru. Več informacije dobite na anka@montessori. si.

_MG_6589

Za nemoten potek dela otrok in vzgojiteljev v skupini Vas prosimo, da v okviru svoje hospitacije upoštevate naslednja navodila:

  • Na hospitacijo pridite ob predhodho dogovorjeni uri, načeloma ob 8.45.
  • Opazujete na predvidenem mestu v miru in tišini ter s svojimi vprašanji ne motite otrok in vzgojiteljev.
  • Hospitacija poteka skladno s predhodnim dogovorom, načeloma 30-45 minut. Za starše že vpisanih otrok pa 2 uri.
  • Fotografiranje in snemanje otrok in prostorov NI dovoljeno.
  • V vseh vprašanjih, ki se se vam odprla tekom hospitacije se pogovorite v vzgojiteljem na sestanku po hospitaciji.