Home / Zasebni vrtec / Uvajanje otrok

 

4

Po sklenitvi pogodbe z zavodom Akademija Montessori, se o podrobnejšem postopku uvajanja starši dogovorijo z vzgojiteljico otroka.

V pogovoru starši vzgojiteljici  predstavijo svojega otroka in se konkretno dogovorijo za korake uvajanja. Vzgojiteljica seznani starše s praktičnimi napotki, ki vključujejo informacije o:

 • prihodu v vrtec,
 • rutini dneva,
 • kaj dati v otrokov nahrbtnik,
 • praznovanja in drugih dogodkih v hiši otrok,
 • drugih vprašanjih, ki zanimajo starša.

 

PRVI OBISK VRTCA

Pred pogovorom z vzgojiteljico starši posredujejo zavodu dokumentacijo, ki je v povezavi s spoznavanjem otroka  in jo je potrebno oddati PRED prvim prihodom otroka v vrtec (predhodno dobite po elektronski ali navadni pošti):

 • obrazec “Informacije o otroku in družini”,
 • obrazec za dovoljenja,
 • obrazec o prevzemu otrok,
 • zdravniško potrdilo otrokovega pediatra,
 • izjava o seznanjenosti z vsemi postopki in zbiranju osebnih podatkov.

Prvi obisk vrtca se opravi dan ali nekaj dni pred rednim vstopom otroka, ko bo otrok v skupini že sam, brez navzočnosti staršev. Za to je primeren čas, ko v igralnici ni drugih otrok (ponavadi popoldan). Čas trajanja prvega obiska je od 30 do 45 minut. Prvi obisk daje otroku in staršem možnost, da se seznanijo z okoljem in otrok naveže stik z vzgojiteljico.

Pred vstopom v hišo otrok se lahko starši in vzgojiteljica dogovorijo za obisk otroka na domu. V 1. starostni skupini je obisk na domu obvezen, v 2. starostni skupini je zaželen. Trajanje obiska vzgojiteljice je okvirno eno uro. Obisk je namenjen lažjemu navezovanju stika med otrokom in vzgojiteljico v domačem okolju.

 

5VSTOP OTROKA V VRTEC

Otrok naj bi rutino dnevnega reda usvojil postopoma v roku enega tedna, v skladu z dogovorom z vzgojiteljico. Takšno uvajanje je po naših izkušnjah normalno za otroke od prvega do šestega leta.

Postopek konkretnega vstopa otroka v skupino

Prvi dan je otrok prvič sam brez prisotnosti staršev v skupini otrok okvirno eno uro. Starši so v bližini, da jih lahko vzgojiteljica pokliče, če bi bilo to potrebno.  A starši NISO navzoči v otrokovi skupini. Staršem svetujemo, da pride ta dan z otrokom v vrtec tisti od staršev, od katerega predvidevate lažjo in pogumnejšo ločitev otroka ali starša.

Čas prisotnosti otroka v skupini se v nadaljnjih dnevih podaljšuje (npr. naslednji dan je otrok pri zajtrku in ostane do prehoda otrok na igrišče; potem ostane na kosilu; proti koncu tedna že spi v hiši otrok).

V primeru večjih težav pri uvajanju, se starši pogovorijo z vzgojiteljico in poskušajo najti najprimernejšo rešitev za otroka.

V mnogih primerih uvajanja se je pokazalo, da je dobro, da se starši zavedajo naslednjega:

 • da se otroci staršev, ki so v hišo otrok že uvajali svoje otroke ali zaupajo načinu našega dela, izkušnjam vzgojiteljev in njihovi strokovnosti, uvedejo zelo hitro in mirno;
 • da se otroci po odhodu staršev ponavadi hitro umirijo ali zaposlijo s kakšno dejavnostjo, morda celo z opazovanjem in imajo v tem času priložnost navezati bolj intenziven stik z vzgojiteljico ali drugimi otroki;
 • da je nekaterim otrokom pred konkretnim uvajanjem v pomoč, če se doma pogovarjate o hiši otrok, otrocih in vzgojiteljicah ter otroku tudi realno predstavite rutino dela ter proces jutranjega slovesa;
 • da se otrokom že doma obrazloži, da v hišo otrok ne prinašajo svojih igrač ali drugih rekvizitov (stekleničk, dud), saj jih ponavadi ovirajo, da bi se z vso pozornostjo posvetili dejavnostim, ki so pripravljene zanje ali pa so morda celo moteče za druge otroke;
 • da otroci hitreje postajajo samostojni pri rutini v garderobi (slačenje in oblačenje, obuvanje in sezuvanje), če jim to omogočate tudi doma ter ste pri tem dosledni glede na usmeritve pedagogike montessori, ki pravi: “Kar lahko naredi otrok sam, mu dovolimo in/ali ga spodbujajmo, da to NAREDI SAM!”