Home / Zasebni vrtec / Prehrana in skrb za zdravje

 

Processed with Moldiv1

PREHRANA

V zadnjem desetletju beležimo pomembne polemike v teoriji in praksi institucionale predšolske vzgoje.

Za zdravo življenje v vrtcu poskrbimo z dovolj svežega zraka v prostorih, z dnevnim gibanjem na prostem (ne glede na vremenske okoliščine), z rednim vzdrževanjem higiene otrok in prostorov, zaščito pred nalezljivimi boleznimi ter uravnoteženo prehrano.

Skrbimo za dnevno zdravo prehranjevanje z načrtovanjem ustreznih jedilnikov, izborom kvalitetnih, zdravju prijaznih, varovanih živil. Uporabljamo biološka živila, polnovredne izdelke, dnevno sveža živila, ne dodajamo belega sladkorja (zmanjšujemo vsebnost sladkorja v prehrani) in bele moke, umetnih dodatkov in konzervansov.

Hrano pripravljamo z ljubeznijo in spoštovanjem do živil, predvsem pa do naših otrok, ki jim je namenjena. Jedilnike pripravljamo tedensko, glede na letni čas in podnebje, v katerem živimo, in tedensko na vpogled na oglasni deski vrtca.

Preko vsakdanje igre in učenja vzpodbujamo otroke k razvijanju zdravih prehranjevalnih navad. Le kakovostna prehrana ne zagotavlja zdravega življenjskega sloga, če otrok nima možnosti pridobivanja in razvijanja zdravih prehranjevalnih navad. Le te si otrok pridobiva z aktivnim učenjem v zgodnjem otroštvu, učinki pridobljenih prehranjevalnih navad pa se manifestirajo tekom celega življenja, saj vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja.

Otroci vsakdnevno spoznavajo sadja in zelenjave iz “visokih gred” našega vrtca, za katere samostojno skrbijo in jih obdelujejo. Vrtec je vključen v program šolski eko vrt. Več o njem si lahko preberete tukaj.

Otrokom od 1-3 leta  zagotavljamo zajtrk, dopoldansko malico (svežo sadno kašico ali sadje), kosilo in popoldansko malico. Otrokom od 3-6 let zagotavljamo samopostrežni zajtrk (po izbiri otroka), individualno dopoldansko malico (glede na želje in potrebe otroka), kosilo in popoldansko malico. Vsi otroci imajo ves dan na razpolago sadje v sadnem kotičku in napitek (nesladkan čaj ali vodo). V vsakodnevni prehrani otrok skrbimo, da je čim več svežega sadja in zelenjave. Spodbujamo pitje vode.

Zdravstveno higienski režim in izvajanje HACCP sistema kontrolira Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

 

SKRB ZA ZDRAVJE

Okolje in zdravje otroka sta med seboj tesno povezana. Vrtec predstavlja otrokovo biološko, fizično in socialno okolje, ki nanj kompleksno vpliva. Iz družine pride otrok v popolnoma novo okolje, na katerega se mora še prilagoditi. Od pogojev, ki so v vrtcu, je odvisno, v kolikšni meri je ali bo otrokovo zdravje ogroženo. Glavne higienske zahteve so zajete v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS, št. 73/2000), kjer so določene posebne zahteve za izbiro širše in ožje lokacije, igrišče, orientacijo zgradbe, posebno za prostore, ki jih uporabljajo otroci. Vrtec Akademija Montessori izpolnjuje vse navedene tehnične pogoje.

Notranjost vrtca mora biti tako zgrajena in urejena, da zagotavlja otrokom popolno varnost in higienske pogoje bivanja. Velikega pomena za zdravje otrok so temperatura, vlaga in osvetlitev bivalnih prostorov.

Sprejem otroka v vrtec pomeni zanj veliko psihofizično obremenitev: popolnoma novo okolje, drugačen način življenja, družino nadomestijo za velik del dneva drugi otroci in vzgojitelji, v stik pridejo z raznimi viri okužb, s katerimi do sedaj v družini niso prišli v kontakt. Vrtec vključuje najbolj psihološko občutljivo in za infekcije sprejemljivo starostno skupino, še posebej to velja za otroke prve starostne skupine, ki nimajo še popolnoma razvitih imunoloških sposobnosti.

Skrb za zdravje otrok in kolektiva je pomemben element našega dela v vrtcu Akademija Montessori. Starši naj v vrtec pripeljejo samo zdravega otroka, saj se bolan otrok slabo počuti in potrebuje oskrbo staršev, obenem pa ogroža zdravje drugih otrok in odraslih.

Otrok naj OSTANE DOMA kadar je bolan oziroma:35

 • ima vročino, drisko ali bruha,
 • ima bolečine v žrelu,
 • kašlja,
 • ima nahod,
 • ima razjede v ustih,
 • ima gnojno vnetje očesnih veznic,
 • ima gnojne spremembe na koži,
 • od zadnje vročine še ni preteklo 48 ur,
 • je zbolel za nalezljivo boleznijo.

 

Kdaj lahko vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice odkloni otroka ali obvesti starše in ga napoti k zdravniku?

Kadar ima otrok navedene znake:

 • vročina, neobičajna utrujenost, razdražljivost, težko dihanje, neprestani jok;
 • driska ali bruhanje (več kot dvakrat dnevno);
 • gnojni izcedek iz nosu s kuhanjem in kašljanjem;
 • gnojno vnetje oči ali kože;
 • izpuščaj z vročino;
 • kašelj v napadih z zariplostjo;
 • prisotnost uši, glist ali garij;
 • sum na nalezljivo otroško bolezen.