Home / Zasebni vrtec / Sodelovanje staršev

 

Poslanstvo vrtca montessori je ustvariti primerno okolje za otrokov celostni razvoj. Otrokovo prvo in najpomembnejše okolje je družina. Udeleženci vzgojnega procesa so otrok, starši in vzgojitelji, zato je sodelovanje in povezovanje med družino in vrtcem pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje in ustvarjanja najprimernejšega okolja za otrokov razvoj.

3

Starše k soustvarjanju prijetne in zdrave skupnosti povabimo na različne načine:

  • Ogled vrtca ob dnevih odprtih vrat.
  • Hospitacije v starostni skupini 3-6 let.
  • Vključevanje v popoldanske programe vrtca pred vstopom otroka v vrtec.
  • Osebni pogovor pred vstopom otroka v vrtec, ogled prostorov in vsakdanjega dela. Predstavitev ciljev, vizije in poslanstva Akademije Montessori. Pogovor o odprtih vprašanjih družine pred vstopom v vrtec.
  • Izobraževanje in predavanja za starše.
  • Obvezni roditeljski sestanki ob začetku šolskega leta in v drugi polovici leta s predstavitvijo tekočega dela vrtca in pogovor o odprtih vprašanjih staršev.
  • Govorilne ure za starše (dvakrat letno ali na željo starša kadarkoli med šolskim letom) s poglobljenim razgovorom o razvoju in napredku otroka.
  • Skupna srečanja otrok, staršev in vzgojiteljev, igralne urice, ustvarjalne delavnice, rojstnodnevna praznovanja, novoletna in zaključna prireditv, večer z očeti, večer z mamami, večer z dedki in babicami, bralni popoldan, kuharske delavnice, planinski izleti, pikniki, športni popoldan in še veliko zanimivega.
  • Sodelovanje staršev pri izdelavi materialov montessori.

36