Home / Zasebni vrtec / Program in naš vsakdan

 

VSAKDANJE ŽIVLJENJE

Področje vsakdanjega življenja ponuja otroku dejavnosti, ki jih opazuje doma. Otroka poveže z domom in mu daje možnosti izkusiti njegovo lastno pomembnost. Vsakdanje življenje vključuje skrb zase, ki vodi v občutek neodvisnosti in skrb za okolje, ki omogoči otroku sodelovati in prispevati k življenju v skupnosti. Priprava in serviranje hrane je ključni trenutek v izkustvu skupnosti in je pomembna priložnost za predstavitev (uvajanje) vaj iz vljudnosti in spoštovanja. To sta sposobnosti, ki omogočata otroku primeren prispevek k življenju v skupnosti.

ZAZNAVANJE

Področje zaznavanja vključuje veliko didaktičnih materialov, ki jih je pri svojem delu in opazovanju otrok razvila Maria Montessori. Področje zajema materiale in izkušnje, ki pomagajo otroku izboljšati zaznavno razločevanje, ko proučuje, analizira in razporeja svoje dojemanje občutkov.

JEZIK

Vsako področje okolja montessori lahko pripravimo za vse starostne skupine otrok. Zelo majhen otrok je odprt za učenje jezika in novih besed. Da bi otroku približali knjige in pisano besedo, se uporablja tudi posebne materiale, npr.  primerjavo slik s predmeti in slik z drugimi slikami. Spodbujata se dialog in komunikacija. Odrasli je otroku vzor govorca in poslušalca.

MATEMATIKA

Otrok se v vsakdanjem življenju že zgodaj srečuje z matematiko. Otrok skupaj s starši prešteva oblačila, vsakdanje predmete, igrače, nato pa jih primerja, grupira, razvršča, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje in se o njih pogovarja. Področje matematike daje otroku možnost in izkustvo konkretnega in kasneje simbolnega spoznavanja matematičnih problemov, ki nazadnje preidejo v abstraktno fazo razumevanja matematičnih problemov

ZNANOST

V otrokovem razvoju ima narava neprecenljiv in nenadomestljiv vpliv. Poleg doživljanja veselja ob soočanju z razsežno in raznoliko lepoto sveta, njeno usklajenostjo in spremenljivostjo lahko ugotovi, da je del te celote tudi sam. Občutek povezanosti rodi spoštovanje do stvarstva in željo, da bi se v ta proces neposredno in dejavno vključil. V prvih letih se otrok z naravoslovnimi pojmi srečuje le tako, da jih poimenuje in ločuje, postopno pa razvija tudi naravoslovno mišljenje.

UMETNOST

Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko odkriva jezikovne strukture, ko artikulira vsebine, ko zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples, predmet. Tako nastala dela izkazujejo občutek za umetniški red in lepo, s čimer preraščajo običajne, funkcionalne, tehnične izdelke. Zato lahko govorimo o otroški dejavnosti v umetnosti kot o umetniški dejavnosti otroka in o otroških umetniških delih. Taka dela nastajajo, ko ima otrok pri delu svobodo in se od njega pričakuje neposrednost, drugačnost, izvirnost. Prav to so odlike otroške umetnosti, ki jih gojimo in cenimo in po katerih jo tudi vrednotimo. Otrokova umetnost in okus sta izrazito osebne narave in se ju vedno opazuje, razume in presoja v okviru zanj značilnega razvoja in življenjskega okolja. Otrok je lahko ustvarjalen različno in na različnih umetniških področjih.

GIBANJE

Gibanje je nujno potrebno za otrokov neprestani razvoj možganov. Rekviziti, kot so plezalniki, ravnotežni pripomočki (balance beams), drče (slides) in tricikli, omogočajo otroku razvoj grobe motorike in moči. Drugi materiali, kot na primer sestavljanke in manipulativni pripomočki (manipulatives), pa mu omogočajo izpopolniti ravnanja z rokami. Montessorijeva je uporabila termin “sintetično gibanje” (sestavljeno gibanje) za opis gibanja, ki združi telo in duha za izpolnitev nekega cilja.

TUJI JEZIK – ANGLEŠKI JEZIK

Zgodnje učenje tujega jezika daje otroku možnost srečevanja z novimi kulturami in znanji. Arnold Gesell pravi: »Otrok do desetega leta starosti uživa pri učenju tujega jezika. Pripravljen se je učiti, poslušati ter predvsem v igrivih in dramatičnih položajih komunicirati v tujem jeziku. Z ugodno motivacijo je čustveno zmožen pridobiti dva, celo tri jezike.«

Tuji jezik v Akademiji Montessori otroci spoznavajo s programom delne in/ali popolne jezikovne kopeli.