Home / Zasebni vrtec

 

Zasebni vrtec Akademija Montessori omogoča otrokom optimalni celostni razvoj v ljubečem in naravnem okolju. Ustvarjamo varno, spodbudno, zdravo in prijazno okolje, skladno s pedagogiko montessori, ki otrokom omogoča socialni, čustveni in duševni razvoj, telesni in gibalni razvoj ter optimalen kognitivni razvoj glede na otrokove lastne sposobnosti. Vsak otrok mora biti opažen in sprejet.

Izkušeni pedagogi montessori poskrbijo, da otroci v prijetnem okolju montessori razreda dobijo konkretne, kakovostne in zanimive izkušnje, ki omogočajo njihov optimalni razvoj in osebne uspehe. Le to vključuje:

 • uporabo sodobnih pedagoških načel;
 • okolje, ki je prilagojeno otrokovim potrebam (nizki stoli, mize, pohištvo in oprema, ki omogoča otrokovo samostojnost in vključenost v vsa opravila vrtca);
 • didaktične igrače in materiale, ki omogočajo otrokov optimalni in celostni razvoj;
 • stimulativno dvojezično okolje (slovenski in angleški jezik);
 • obogatitvene programe in sodelovanje na različnih projektih, vključenih v vsakdanji program vrtca;
 • aktivno sodelovanje staršev z vrtcem;
 • svežo, zdravo in ekološko prehrano iz lastne kuhinje, ki izpolnjuje vse zahteve HACCP sistema;
 • mirno in prijazno okolje, ki nudi različne možnosti stika z naravo;
 • možnosti izobraževanja staršev, pedagogov in strokovnih delavcev z raznovrstnimi delavnicami domačih in tujih predavateljev;
 • hitri dostop iz vseh strani Ljubljane.

Akademija Montessori deluje po načelih pedagogike montessori in ima svoj lastni program, ki je na vpogled v prostorih zavoda. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je izdal pozitivno mnenje zaprogram Hiše otrok Montessori, ki ga je pripravila Akademija Montessori, na 136. seji Strokovnega sveta, dne 21. 10. 2010.

Vizija zasebnega vrtca Akademija Montessori je vzgajanje ljubezni do soljudi, živali in rastlin, ljubezni do učenja, spoštovanja različnosti in spodbujanje ustvarjalnosti, vsakodnevno sodelovanje v skupnosti in bivanje v naravi, skrb za okolje, zdrava in ekološka prehrana.

Živimo, rastemo in se razvijamo v miru, ki ga želimo vsem otrokom in odraslim sveta!

Cilji našega dela so:17

 • spodbujanje razvoja samodiscipline, samospoznavanja in samostojnosti;
 • spodbujanje navdušenja za učenje in raziskovanje;
 • spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja, žive in nežive narave;
 • sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju intelektualnih sposobnosti;
 • spodbujanje kreativnega umetniškega ustvarjanja;
 • omogočanje zgodnjega naravnega učenja tujih jezikov;
 • omogočanje dnevnega gibanje in stika z naravo,
 • vzgajanje k zdravemu načinu življenja.