Home / Vpis in izposoja

 

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja njeno gradivo, storitve, prostore in opremo.

Član knjižnice je uporabnik, ki se vanjo včlani. Član je lahko samo fizična oseba.

2

ČLANSTVO

V knjižnico Akademija Montessori se lahko vpišejo fizične osebe.

Vpis v knjižnico je možen ob predložitvi osebnega dokumenta in izpolnjene in podpisane pristopne izjave, s katero se vsak član knjižnice zaveže, da bo ravnal v skladu Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Akademije Montessori. Mladoletne osebe se lahko vpišejo z dovoljenjem staršem oziroma skrbnikov, ki podpišejo izjavo o vpisu in s tem prevzamejo odgovornost za spoštovanje določil pravilnika knjižnice .

Za otroke vključene v vrtec Akademija Montessori je članstvo brezplačno.

OBVESTILO: Trenutno je izposoja knjig mogoča le za starše in otroke, ki so vključeni v Akademijo montessori.

IZPOSOJA IN DELOVNI ČAS

Knjižnica deluje od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

Za obisk, izposojo ali vračilo knjig se je potrebno predhodno najaviti in dogovoriti na info@montessori.si.