Home / Namen

 

Ustanova uresničuje namen tako, da bo: 

1.     zbirala finančne in druge prispevke v obliki donacij od posameznikov in podjetij iz Slovenije in tujine
2.     organizirala posamezne kulturno-umetniške prireditve oziroma dogodke, od katerih bo izkupiček namenjen za uresničevanje namen ustanove
3.     organizirala znanstvene delavnice ali kongresne prireditve s področja montessori pedagogike ali splošnega področja vzgoje, razvoja ali odraščanja otrok, od katerih bo izkupiček namenjen za uresničevanje namen ustanove
4.     organizirala dogodke v živo ali po internetu, na katerih bodo predstavljena njena dejavnost ter dejavnost zasebne šole montessori ter obenem prodajala stvaritve otrok iz zasebne šole montessori.