Zasebno osnovno šolo Akademija Montessori smo ustanovili 1. 9. 2016.

Glede na način dela pedagogike montessori planiramo kombinirane oddelke otrok (1. triada, 2. triada, 3. triada).

Vsako šolsko leto se bo v osnovno šolo vpisala nova generacija otrok. V šolskem letu 2016/17 smo vpisali 10 otrok, rojenih leta 2010 in v šolskem letu 2017/18 9 otrok letnika 2011. Vpisni postopek za šolsko leto 2017/18 je zaključen.

V šolskem letu 2018/19 bo šola vpisala 6-8 novih otrok. Vpisni postopek za šolsko leto 2018/19 se bo pričel s predstavitvijo v mesecu oktobru 2017.

Šola bo v šolskem letu 2017/18 delovala kot “šolanje na  domu”. Otroci bodo vpisani v eno izmed javnih osnovnih šol, kjer bodo ob koncu šolskega leta opravili potrebne izpite.

Šola je v šolskem letu 2016/17 pristopila v postopek akreditacije lastnega programa  kot mednarodne dvojezične montessori za osnovno šolo.

V času “šolanja na domu” bo letna šolnina za prvega otroka iz družine znašala 8.000 EUR. Natančnejše informacije o šolnini bodo starši prejeli na predstavitvi šole ali na individualnem sestanku z vodstvom.

Vsako leto bo šola iz štipendijskega sklada sponzorjev in donatorjev podelila vsaj 3 štipendije oziroma glede na možnosti Fundacije Montessori.