Home / Šola IBMS Akademija Montessori / Zakaj izbrati IBMS AM?

 

Mednarodna dvojezična montessori šola

IBMS Akademija Montessori je edina montessori šola v Sloveniji, ki je članica mednarodne organizacije American Montessori Society, ki zahteva najvišje standarde pedagogike montessori v svetovnem merilu.

Več o AMS montessori šolah in kje jih najdete v svetu se nahaja v povezavi.

Kreativno razmišljanje in reševanje problemov

Kreativnost in kreativno razmišljanje je osrednjega pomena pri celotnem sistemu poučevanja v okolju montessori ne glede na starostno stopnjo. Celotni program je prepleten z aktivnostmi, ki otroka vodijo k:

 • razvijanju razumevanja zakaj,
 • iskanju novega pogleda na stvari, ki jih že znajo ali poznajo, iskanju rešitev izven “črne škatle”,
 • iskanju edinstvenega pristopa k predstavljanju njihovega znanja in informacij vrstnikom in odraslim.

Otroci so v heterogenih starostnih skupinah (6-9 let, 9-12 let, 12-15 let) kar jim omogoča naravno učenje vodenja in spodbuja razvijanje mentorstva.

Za razmisek o razvijanju kreativnosti v vzgoji in izobraževanju si poglejte video: 

Sir Ken Robinson: Do Schools Kill Creativity?

Prednosti OŠ montessori

 • ›Celostni razvoj otroka
 • ›Individualno načrtovanje za posameznega otroka
 • ›Starostno mešane skupine otrok (6-9, 9-12, 12-15)
 • ›Otroci nadaljujejo svoje akademsko delo s točke, kjer so končali v vrtcu montessori
 • ›Otroci napredujejo skladno s svojimi sposobnostmi, ne glede na njihovo starost
 • ›Iskanje napredka in razvoja otroka, spodbujanje otrokovega zanimanja
 • ›Okolje in metoda dela vzpodbujata otrokovo samodisciplino in sposobnost odločanja
 • ›Konkretni didaktični materiali s katerimi otroci spoznavajo abstraktne pojme
 • ›Otrokovo delo ni omejeno na 45 minut, saj ni točno določenega urnika
 • ›Povezovanje izkušenj in znanja pridobljenega zunaj šole (učilnica na prostem, galerije, knjižnice, podjetja, itd.)
 • ›Razvijanje kompetenc 21. stoletja – zmožnost, da učenci uporabljajo smiselno usvojeno znanje in veščine gibka in ustvarjalno v različnih situacijah