Home / Šola IBMS Akademija Montessori / Šola za 21. stoletje

 
Vzgajanje otrok v vseživljenjske učence – priprava za “delovna mesta, ki še ne obstajajo, rabo tehnologij, ki je še niso iznašli, in za reševanje problemov, za katere še ne vemo, da sploh so problemi.”

Kaj terja in pričakuje prihodnost od mladih?

 • ›Ustvarjalnost,
 • samostojnost,
 • ›sposobnost lateralnega mišljenja,
 • ›spretnosti in veščine na različnih področjih,
 • ›prilagodljivost.

›Ali je metoda montessori tista, ki bo otroke pripravila na življenje?

DSC_7755

Ključne kompetence 21. stoletja za vseživljenjsko učenje

 1. Sporazumevanje v maternem jeziku
 2. Sporazumevanje v tujih jezikih
 3. Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti (= naravoslovju) in tehnologiji
 4. Digitalna pismenost
 5. Učenje učenja
 6. Socialne in državljanske kompetence
 7. Samoiniciativnost in podjetnost
 8. Kulturna zavest in izražanje

Usvojimo jih: namerno ali nenamerno; s formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem.

Uporabne so v mnogih situacijah in kontekstih; so večfunkcionalne, mogoče jih je namreč uporabiti za dosego različnih ciljev, za rešitev različnih vrst problemov in izvršitev različnih vrst nalog.

So predpogoj za ustrezno osebno delovanje posameznika v življenju, na delu in pri kasnejšem učenju.