PROGRAM ZASEBNE OŠ AKADEMIJE MONTESSORI

 

Program zasebne osnovno šole Akademija Montessori je nastal v okviru sodelovanja učiteljev montessori, profesorjev Pedagoške fakultete v Ljubljani, učiteljev razrednega pouka in mednarodnih montessori organizacij in pedagogov (American Montessori Society, Seton Montessori Institute Chicago – ZDA in Rosemary Quaranta iz Xavier University Cincinati – ZDA).

V šolskem letu 2016/17 smo program vložili v proces akreditacije na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

PREDMETI

V zasebni osnovni šoli Akademija Montessori v 1. VIO (vzgojno-izobraževalnem obdobju) poučujemo naslednje predmete:

 • slovenščina,
 • matematika,
 • angleščina,
 • umetnost,
 • šport,
 • zgodovina,
 • goegrafija,
 • naravoslovje s tehniko.

Umetnost bo vključevala vsa področja umetniškega ustvarjanja in sicer glasbeno umetnost, likovno umetnost, ples, dramsko in lutkovno umetnost ter gledališče in film.

Vsakdanje delo otrok se prepleta z aktivnostmi iz področja vsakdanjega življenja (skrbi zase in skupnost, okolje, rastline, živali, itd.). Na voljo pa imajo tudi različne izbirne vsebine glede na otrokove interese in preference:

 • vrtnarjenje in ekologija,
 • dramska igra in javno nastopanje,
 • ples,
 • spoznavanje športov,
 • učilnica v naravi,
 • krožek za razmišljanje,
 • španščina,
 • English theatre.

Število ur obveznih predmetov v 1. VIO je usklajeno z urami javnega učnega programa. Vsak ima individualiziran tedenski načrt dela in napreduje po svojih lastnih sposobnostih, pri tem pa upoštevamo otrokovo predznanje.

POTEK DELOVNEGA DNEVA V ŠOLI

c

Šola bo odprta med 7.15 in 16.30.

Pouk v okolju montessori nima točno določenih ur za izvajanje posamezne aktivnosti in se prilagaja potrebam določenega otroka. Pouk je razporejen skozi dopoldan in del popoldneva, do 15. ure. Odmori niso v naprej določeni in jih imajo otroci glede na svoje zmožnosti zbranega in usmerjenega dela ter se od otroka do otroka razlikujejo.

Jutranje varstvo: 7.158.15

V času jutranjega varstva se otroci zbirajo. Delajo mirne dejavnosti in samostojno zaključujejo svoje, še nedokončane, obveznosti. Čas je namenjen tudi izvajanju dodatne strokovne pomoči, v kolikor jo otrok potrebuje.

Dopoldanski program: 8.15–12.00

Jutro se prične s pozdravom v jutranjem krogu in telovadbo za možgane (brain gym), ki usklajuje levo in desno možgansko polovico ter pomaga otrokom pri izboljšanju koncentracije. V dopoldanskem delu dneva otroci delajo v večjih ali manjših skupinah ali individualno glede na otrokov tedenski plan dela.

Otroci si malico postrežejo samostojno, ko so lačni (v vnaprej predvidenem času med 9.15 in 11.00). Vedno imajo na voljo nesladkan čaj ali vodo, sveže sezonsko sadje in oreščke.

Ob zaključenem dopoldanskem delu programa otroci pospravijo prostor in se zberejo v krogu. Ob tem imajo priložnost, da se povežejo v svoji skupnosti in izmenjajo pomembne informacije. Ob zaključku se sprostijo ob glasbi, vodeni meditaciji ali v tišini.

Kosilo in gibanje na prostem: 12.00–13.30

Otroci si kosilo postrežejo samostojno v mirnem in prijetnem vzdušju. Po kosilu za seboj pospravijo, dežurni otroci počistijo prostor. Vsi otroci si umijejo zobe. Vsak dan imajo gibanje na svežem zraku, ki je namenjen prosti igri in druženju z vrstniki.

Popoldanski program (vključuje šport, umetnost, glasba, tuji jezik, izbirne vsebine): 13.30–15.00

V popoldanski program je vključen nadstandardni program športnih in glasbenih aktivnosti, tuji jeziki in izbirne vsebine. Otroci imajo v tem času možnost samostojnega dela in zaključevanja svojih individualnih obveznosti.

Popoldansko varstvo (prosta igra, individualne vaje, zaključevanje nalog): 15.00–16.30

Popoldansko varstvo je čas,  ko potekajo individualne ure inštrumenta, dodatne ure tujih jezikov, zaključevanje nalog, ustvarjanje in prosta igra.