Home / Šola IBMS Akademija Montessori

 

Na pobudo navdušene skupine staršev otrok zasebnega vrtca Akademija Montessori, ki želijo svojim otrokom omogočiti nadaljevanje šolanja po principih pedagogike montessori, smo v šolskem letu 2016/17 naše izobraževanje razširili na osnovnošolsko dejavnost. V okviru tega je ustanovljena IBMS Akademija Montessori – mednarodna dvojezična montessori šola (International Bilingual Montessori School Akademija Montessori).

Vsako šolsko leto bo osnovna šola vpisala novo generacijo otrok. V šolskem letu 2016/17 smo vpisali 10 otrok, rojenih leta 2010.

Glede na način dela planiramo kombinirane oddelke otrok (1. triada, 2. triada, 3. triada).